placeholder placeholder

Tervhonosítás

A magyar jogosultsággal nem rendelkező tervező által, vagy nem magyar előírás-rendszer alapján kidolgozott, tervdokumentációt honosítani szükséges, hogy a hazai jogrendnek és előírásoknak megfeleljen. 


Tervhonosítást a Magyarországon tervezési jogosultsággal rendelkező tervező végezhet és csak azt a tervet honosíthatja, amire a magyarországi jogosultsága kiterjed. A tervhonosítást végző felelőssége azonos az eredeti tervdokumentációt készítő tervezőével. Vonatkozó szabályozás bővebben: http://www.bpmk.hu/old/uploads/media/Tervdokumentacio_honositasi_szabalyzata.pdf


Széles Mérnök Kamarai jogosultsággal rendelkező gárdánk várja a Megrendelők megkeresését bármely tervfázis (ajánlati terv, engedélyezési terv, kiviteli terv, stb.) honosítása kapcsán.

Jogosultságaink

EN-A

Atomenergia építmények tervezése

EN-HŐ

Hőenergetikai építmények tervezése

EN-ME

Megújuló energia építmények tervezése

EN-VI

Villamosenergetikai építmények tervezése

É

Építészeti tervezés

GO

Gáz- és olajipari építmények tervezése

GD-T

Geodéziai tervezői minősítés

G-D-V1

Vegyipari és élelmiszeripari gépészet - környezetvédelmi eljárások és berendezések részszakterület

G-D-V1

Vegyip.-, élelmiszerip. és vízgépészet - nyomástartó edények, tartályok, csőhálózatok részszakterület

G-D-V1

Vegyipari és élelmiszeripari gépészet - vegyipari gépek és berendezések részszakterület

G-P-T

Gépészeti tervezés

GT

Geotechnikai tervezés

HI-V

Vezetékes hírközlési építmények tervezése

HI-VN

Vezeték nélküli hírközlési építmények tervezése

KATÓD KOMPETENCIA

Fémszerkezetek belső felületei - 3-as kompetencia szint

KATÓD KOMPETENCIA

Földalatti és vízbe merülő fémszerkezetek - 3-as kompetencia szint

KÉ-HA

Hajózási építmények tervezése

KÉ-K

Közúti építmények tervezése

KÉ-L

Légiközlekedési építmények tervezése

KÉ-VA

Vasúti építmények tervezése

KO-M-KAT

Elektrokémiai korrózióvédelem technológiája és építményei

KO-T-KAT

Elektrokémiai korrózióvédelem technológiája és építményei

ME-EN

Energetikai, szénhidrogén-ipari építmények műszaki ell

ME-EN-VE

Vegyipari építmények építésének műszaki ellenőrzése

ME-É

Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése

ME-V

Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése

MV-EN

Energiaellátási építmények építésének felelős műszaki vezetése

MV-É

Általános építmények építési-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése

MV-ÉV

Építmények építményvillamossági munkáinak felelős műszaki vezetése

MV-GO

Szénhidrogén-szállító vezetékek munkáinak felelős műszaki vezetése

NSZ-4.2.

Gépészet-energetikai és áramlástani gépek

NSZ-4.3.

Gépészet, épületgépészet

NSZ-5.1.

Nyomástartó berendezések

NSZ-5.2.

Nyomástartó berendezések - (ASME BPVC III.)

SZÉS1

Tartószerkezeti szakértés

SZÉM5

Gáz- és olajipari építmények szakértése

SZKV-1.1.

Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.2.

Levegőtisztaság védelem szakértő

SZKV-1.3.

Víz- és földtani közeg védelem szakértő

SZKV-1.4.

Zaj- és rezgésvédelem szakértő

T

Tartószerkezeti tervezés

T-É

Épületek tartószerkezeti tervezése

TUJ

Beépített tűzjelző berendezés tervező

TUO

Beépített tűzoltó berendezések tervező

V

Építményvillamossági tervezés

Vn

Norma szerinti villámvédelmi berendezés létesítése

VZ-TEL

Települési víziközmű tervezése

VZ-TER

Vízgazdálkodási építmények tervezése

VZ-VKG

Vízkészlet gazdálkodási építmények tervezése

A fenti jogosultságokon túlmenően is készséggel állunk rendelkezésre.

placeholder